M96 36 M96 37 
M96 38  
Example System M96
 

 M96 1       M96 2


 

                                                                                                                       Exhibition Turning Days 2019 Friedrichshafen

M96 AMB2018       M96 AWB1

M96+

M96 AWB2      M96 AWB3

M96

M96 AWB4    M96 AWB5    M96 AWB6

 

System Varia                             Example hydro sleeve

M96 AWB7         M96 AWB8

 

               
          M96+ Deckblatt mit Elektrospindel M96+ Rückseite Elektrospindel